Instellingen en optimalisatie


Register instellingen

In deze sectie zal waarschijnlijk niet veel informatie belanden, want sinds versie 5(?) zijn de meeste instellingen beland in .INI files (terug in de tijd).


Naar het begin van de pagina

NSSYSTEM.INI instellingen

In de 2e kolom van onderstaande tabel staan de versies waarvoor ik (vrijwel) zeker weet dat het werkt. Kijk evt. met een hex editor in de code van NATSPEAK.EXE om meer van deze instellingen te vinden.

Allow All Deletions 7 Pref Met Allow All Deletions=1 krijg je de mogelijkheid om woorden uit de vocabulaire te verwijderen die normaal niet weggegooid kunnen worden. Dat kan handig zijn als je een conflict hebt tusssen 2 woorden, terwijl 1 van de 2 toch nooit gebruikt wordt. Doe dit niet als je niet goed weet wat je doet, en/of backups hebt gemaakt van je spraakbestanden.

Naar het begin van de pagina

AUDIO.INI instellingen

Onderstaande instellingen komen default niet in AUDIO.INI voor. Ze zijn te vinden in de code van AUDIO.EXE (m.b.v. een hex editor). Van de meeste ken ik de betekenis niet, en ik weet natuurlijk ook niet zeker of ze gebruikt worden.

AGCstate 5 Pref
ClsRegistry 5 Pref
FeedBackOff 5 Pref
FeedBackOn 5 Pref
HelpPath 5 Pref
HighLevel 5 Pref
MicBoostState 5 Pref '01000000' betekent dat Microphone boost wordt aangezet tijdens het starten van NaturallySpeaking (tot 1/12/03 meldde ik ten onrechte dat de waarde 1 moest zijn). Dit werkt niet met elke geluidskaart.
MixerSelectDisabled 5 Pref
NSHandlesDeviceID 5 Pref
UsingAudioMiningPath 5 Pref
UsingBuiltInMic 5 Pref

Naar het begin van de pagina

Swap file

De swap file (andere benamingen: paging file of virtueel geheugen) is een soort overloopgebied voor het geheugen. Alle programma's en gegevens moeten in het geheugen geladen worden voor Windows er mee kan werken. Als er geen ruimte meer is in het geheugen, wordt een deel van de inhoud tijdelijk in de swap file op de harde schijf geparkeerd. Dat is ongunstig, omdat toegang tot de schijf veel meer tijd kost dan toegang tot het geheugen.

Enkele aanbevelingen m.b.t. de swap file:

Instellingen voor de swap file kan je vinden via Start - Instellingen - Systeem - Prestaties - Virtueel geheugen (Windows 95/98/ME), of via Start - Instellingen - Systeem - Geavanceerd - Instellingen (in de sectie Prestaties) (Windows XP).


Naar het begin van de pagina

(De)fragmentatie

Als er op een PC steeds bestanden worden aangemaakt en verwijderd, treedt er fragmentatie op. Nieuw aangemaakte of groter wordende bestanden liggen dan niet meer aaneengesloten op de harde schijf, maar verspreid over een heleboel stukjes. De kop van de harde schijf kan dan niet, zoals op een langspeelplaat, "de groef volgen", maar moet steeds verspringen naar het volgende deel van het bestand. Dit levert vertraging op.

De harde schijf kan worden gedefragmenteerd met een standaard Windows programma of met allerlei speciale utilities. In het 1e geval: Start Menu - Bureau-accesoires - Systeem... - Defragmenteren (ik heb geen Nederlandstalige Windows, dus ik ken de precieze namen niet).

De vraag is hoe vaak je moet defragmenteren. Sommige mensen zijn er een groot fan van. Ze menen dat defragmenteren zo ongeveer de oplossing is voor alle problemen die je met spraakherkenning kan hebben. Ik defragmenteer waarschijnlijk niet vaker dan 2 keer per jaar, maar heb nog nooit enig voordeel kunnen waarnemen. Maar goed, kwaad kan het in elk geval niet.


Naar het begin van de pagina

Memory managers

Voorbeelden van memory managers zijn TurboMem en RamIdle. Vooral voor mensen met weinig geheugen (in hun PC) kunnen deze programma's een uitkomst zijn. Onder bepaalde omstandigheden doorzoeken ze het geheugen om ongebruikte stukken, waarvan Windows denkt dat ze nog wel in gebruik zijn, terug te geven aan Windows. Dat kan nuttig zijn omdat sommige, slecht geschreven programmatuur memory 'lekt'.

Helaas maakt NaturallySpeaking gebruik van statisch en dynamisch geheugen (aldus een van de mede-ontwikkelaars uit de tijd van Lernaut & Hauspie). Dynamisch geheugen is blijkbaar niet zodanig afgeschermd dat de memory manager er niet bij kan. In het ergste geval is het gevolg dat een stuk geheugen waar NaturallySpeaking nog mee bezig is, wordt schoongepoetst of teruggegeven aan Windows. Het pakket kan er van crashen, duistere foutmeldingen geven of tientallen seconden lijken te hangen.

De conclusie is in elk geval duidelijk: de meeste memory managers kan je beter niet gebruiken als je ook met spraakherkenning wil werken.


Naar het begin van de pagina

Prioriteit verhogen

Onder bepaalde versies van Windows kan je er voor zorgen dat de processor aan bepaalde taken meer tijd besteedt. Het is echter de vraag of het zin heeft om het spraakherkenningsproces een hogere prioriteit te geven, want meestal zullen er toch niet veel andere processen tegelijk lopen.

Als je ermee wilt experimenteren kan je de prioriteit als volgt veranderen. Onderstaande procedure werkt in elk geval in Windows XP.
Start de taskmanager, hetzij door Ctrl+Alt+Del, of door Start - Uitvoeren (Run) - taskmgr.exe
Kies het tabblad Processen (Processes).
Klik met rechts op het proces waarvan je de prioriteit wil verhogen.
Kies in het menu ... ('Set priority'), en kies dan de gewenste instelling.


Naar het begin van de pagina

Diversen

Hyperthreading

Hyperthreading heeft geen positieve en geen negatieve invloed op het functioneren van de spraakherkenning.


Naar het begin van de pagina

Valid XHTML 1.0!

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 28 februari 2004