Problemen met spraakherkenning

Voor veel problemen met Dragon produkten (en misschien ook voor enkele met VoiceXPress) zijn oplossingen te vinden in de (Nederlandstalige) vraag en antwoord sectie van Advance Voice Technology. Scansoft maakt volgens mij heel veel werk van een uitgebreide knowledgebase voor Dragon NaturallySpeaking.


Algemeen

Als je met Microsoft Office (2003 en hoger?!) werkt, zorg er dan voor dat de ingebouwde spraakherkenning van Office is uitgeschakeld. Doe dat via Start, Settings, Control Panel, Add or Remove Programs, Microsoft Office, Add or Remove Features, Next, Office Shared Features, Alternative User Input, Not Available. (Ik heb op het moment geen mogelijkheid om het bovenstaande zelf te testen.)

Het percentage herkende woorden ligt heel laag

Zelfs al heb je een goede geluidskaart of USB pod in cq. aan je PC, dan nog zou het kunnen zijn dat door een verkeerde instelling de spraakherkenning gebruik maakt van de geluidschip op het moederbord.

Er treden haperingen op, het pakket reageert soms niet

Een mogelijke schuldige is de netwerkkaart. Vooral in werksituaties schijnt het vaak op te treden. Probeer zo mogelijk om de netwerkkaart tijdelijk uit te schakelen, om te zien of het probleem dan nog bestaat.

Slechte kwaliteit opname bij gebruik van notebook

In de voeding van notebooks zit vaak een stekker (plat, met 2 ingangen naast elkaar) waarbij boven en onder geen verschil uit maken. Echter, in sommige situaties kan 1 van de 2 posities aanleiding geven tot extra storing.


Naar het begin van de pagina

Dragon Naturallyspeaking

In een aantal gevallen kan het helpen om de installatie te 'herstellen'. In elk geval kan het geen kwaad om het te proberen. Stop de CD van NaturallySpeaking in de drive, en als het programma niet uit zichzelf start, doe dan Start - Uitvoeren (Run) - x:\setup.exe, waarbij 'x' de letter is van de CD-drive. Je kunt dan kiezen uit Wijzigen, Herstellen en Installeren.

Met de keuze 'Herstellen' worden alle NaturallySpeaking bestanden opnieuw naar de harde schijf gecopieerd. Dat kan bv. nodig zijn als een bibliotheekbestand dat door meerdere pakketten wordt gedeeld, door een installatie van een ander pakket met een oudere versie is overschreven. De spraakprofielen e.d. behoren intact te blijven bij 'Herstellen'.

Snelstartmodus zorgt voor vertraging (DNS 7)

Via Extra (balk bovenaan het scherm) - Opties - tabblad Opstarten/afsluiten kan je als eerste aanvinken "Bij opstarten van Windows starten in Snelstartmodus". Dit heeft tot gevolg dat NaturallySpeaking al gedeeltelijk in het geheugen wordt geladen, zodat hij sneller beschikbaar is als je hem werkelijk nodig hebt. Het blijkt echter dat diverse mensen bij het dicteren last hadden van aanzienlijke vertragingen, tot... ze de Snelstartmodus uitschakelden. Beter niet gebruiken dus, en een paar seconden meer geduld oefenen.

SxS flag file does not exist

Dit probleem heeft waarschijnlijk te maken met een corrupt geraakte NSSYSTEM.INI file. Het is in elk geval te reproduceren door deze file een andere naam te geven.

De workaround is dus altijd zorgen dat je een goede kopie van deze file achter de hand hebt. Als het probleem optreedt kopieer je de backup over de echte heen. Als de corrupte versie nog leesbaar is, zou je evt. eerst kunnen kijken wat de verschillen zijn.

Het is onduidelijk waardoor de file corrupt raakt. 1 van de mogelijkheden is dat je memory niet helemaal goed functioneert. Het probleem schijnt verschillende keren te zijn voorgekomen op niet-Intel processoren (toeval?).

The instruction at ... referenced memory at ...

Het vervolg van de melding: "The memory could not be written". NaturallySpeaking geeft een runtime error, en stopt met een 'abnormal program termination'.

Kijk eens of je zogenaamde memory managers hebt draaien. Een voorbeeld is het programma TurboMem. Zo ja, schakel ze uit.

Na een tijd in slaapstand reageert NaturallySpeaking traag

Een van de specialisten die heeft meegewerkt aan NaturallySpeaking 5 en 6 meldde dit probleem. Ik heb er zelf geen ervaring mee. De precieze condities waaronder wat wanneer gebeurt zijn een beetje vaag.

Als je van plan bent een tijdje geen commando's te geven, kan je het beste de microfoon helemaal uit zetten i.p.v. NaturallySpeaking te laten slapen. In het laatste geval geeft Windows NaturallySpeaking een lagere prioriteit.

Hoe snel dat gebeurt is onduidelijk. Het kan zijn dat de prioriteit ook verlaagd wordt als de microfoon helemaal uit staat, maar wat later.

Iedere keer dat je NaturallySpeaking start wordt 'microphone boost' weer uitgezet

Zet in het bestand AUDIO.INI de parameter MicBoostState op 01000000 (met dank aan Larry Allen). Deze oplossing lijkt echter niet altijd en overal te werken.

Een alternatief is om de Audio Wizard om de tuin te leiden. Als je voor de eerste keer een zin moet voorlezen om de geluidssterkte te testen, zeg dan een seconde of 10 niets. Het programma komt dan zelf tot de conclusie dat 'microphone boost' aan moet omdat de microfoon blijkbaar te zwak is.

NaturallySpeaking werkt niet met Windows XP

Het probleem zit 'm in de versie van de speech API (Application Programming Interface). In Windows XP zit standaard de splinternieuwe versie 5 geintegreerd. NaturallySpeaking heeft versie 4.0a nodig, maar installeert deze niet omdat hij ziet dat er al een speech API op het systeem staat.

Maar... versie 4.0a staat wel op de NaturallySpeaking CD, nl. in de directory redist, met de toepasselijke naam spchapi.exe. Door dit bestand uit te voeren wordt versie 4.0a naast versie 5 geinstalleerd, en zou NaturallySpeaking moeten werken. Mogelijk moet je wel een nieuwe gebruiker aanmaken.

Afkortingen worden voluit geschreven

Je wilt dat als je 'versus' zegt, NaturallySpeaking 'vs.' schrijft. Ondanks verschillende keren corrigeren wil dat maar niet lukken. Je kan dan de volgende strategieŽn proberen:

Een woord dat een leesteken voorstelt moet voluit worden geschreven

Je zegt 'de punt van het potlood', en er verschijnt 'de. Van het potlood'. Net als in de vorige sectie kan je nieuwe commando's maken, bv. 'spel punt' zeggen leidt tot 'punt' schrijven.

Een alternatief is 'Hoofdletter punt', gevolgd door 'Maak dat kleinschrift'.

c00000005 exception error

NaturallySpeaking heeft een link naar alle actieve programma's. Als er een fout optreedt in 1 van deze programma's (ook als de gebruiker niet in het bijbehorende venster aan het dicteren is), kan de c00000005 fout zich voordoen.

Vertragingen in Microsoft Word

De combinatie NaturallySpeaking met Microsoft Word geeft problemen als het bewerkte document te lang wordt (meer dan enkele tientallen pagina's?!). Splits het document op in kleinere stukken (bv. hoofdstukken).

Schakel evt. ook de spellingchecker uit.

Vreemde verschijnselen in Microsoft Word

Een word document bestaat uit tekst, en codes die aangeven hoe de tekst weergegeven moet worden (bv. voor vetgedrukt). Sommige van die codes hebben invloed op functies van NaturallySpeaking. Het schijnt bv. dat bij het werken met tabellen capitalisatie (of woorden al dan niet met hoofdletters beginnen) spontaan uitgeschakeld kan worden.

Tabellen in Word zorgen voor vertraging (en andere ellende?)

DNS kan niet goed tegen lange tabellen in Word. Een workaround is het aanmaken van de tabel buiten Word, en hem dan importeren. Er zijn table-to-text en text-to-table tools, waardoor je bv. onderstaand tekstbestand makkelijk kan omzetten naar een Word tabel.

    a;123;regel 1;$213
    b;456;regel 2;$987.73
    c;3123;regel 3;$1.40

Je kan ook een HTML tabel in Word binnenhalen.

Problemen bij het gebruik van OfficeXP

In OfficeXP is een eigen spraakherkenningspakket geintegreerd. Dat kan in conflict komen met NaturallySpeaking.

Problemen met correctievenster (DNS 7)

In DNS 7 zijn commando's als 'Schrap dat' en 'Corrigeer dat' op een andere manier geimplementeerd dan voorheen. Eerst werd onder water de Backspace gebruikt om tekst te verwijderen, nu wordt dat gedaan met selectiecommando's (bv. Shift + pijltje naar links). Helaas werkt eerstgenoemde methode vrijwel altijd, maar zijn er een aantal vensters die zich niet volgens de standaards gedragen. De 2e methode levert dan onvoorspelbare resultaten op.

Correctie gebeurt niet of op verkeerde plaats in tekst

Je corrigeert een woord, en de vervanging verschijnt op een verkeerde plaats in de tekst, of soms ook helemaal niet. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van de programmeertaal Java. Het schijnt dat dat o.a. zo is voor veel produkten van Adobe.

Delete previous 2 words werkt niet altijd correct (DNS 7)

In zowel Nederlandse als Engelse pakketten zit er een bug in dit commando. Als je dicteert "I went to town to buy a", en dan het commando geeft (Delete previous two words), dan is het resultaat "I went to town a". Op de een of andere manier wordt het woordje "a" niet herkend. Hetzelfde schijnt zich ook voor te doen bij "I", dus misschien bij alle 1-letterige woordjes?

Kies n wordt niet herkend, of verschijnt in tekst

Bij het corrigeren wil je 1 van de alternatieven kiezen, maar het commando 'Kies 2' (bv.) verschijnt letterlijk in de tekst. Een workaround is even te pauzeren (experimenteer zelf hoe lang nodig is) voor je het commando uitspreekt.

Commando wordt als tekst weergegeven

In tegenstelling tot DragonDictate kent NaturallySpeaking geen aparte 'Command mode' en 'Dictate mode' meer (sinds versie 7 weer wel). Commando's geef je gewoon tijdens het dicteren, voorafgegaan en gevolgd door een kleine pauze. Je kan NaturallySpeaking dwingen om wat je zegt als commando te interpreteren, door de Control-toets ingedrukt te houden. Soms moet je DNS meerdere malen op deze manier tot de orde roepen voor hij het in 1 keer goed gaat doen.

Het kan gebeuren dat je een commando geeft, bv. 'Ga 4 woorden naar links', en dat niet de cursor verspringt, maar de woorden op het scherm verschijnen. Als je niet 100% zeker weet of het commando bestaat, zou je het volgende kunnen proberen. Hou de Control-toets ingedrukt terwijl je het commando nogmaals uitspreekt, en let daarbij op het resultaatvenster. Als de herkende woorden correct in het venster worden weergegeven, maar NaturallySpeaking voert nog steeds geen commando uit, dan kan je er van uit gaan dat het niet om een echt commando gaat.

Sommige (globale?!) commando's ('Druk control P') werken niet

(NaturallySpeaking 7 (en 6??))
In het menu Options moet 'Natural Language Commands' geselecteerd zijn.

Tekst wordt geinterpreteerd als commando

Je wilt bv. de woorden 'Nieuwe alinea' als tekst produceren, maar DNS gaat naar een nieuwe alinea.

Je kan DNS dwingen om wat je zegt als tekst te interpreteren door de Shift-toets ingedrukt te houden. In het bovenstaande geval zal ook dat echter geen effect hebben.

Je zou verwachten dat 'Nieuwe alinea' een commando is, maar je zult deze combinatie niet terugvinden in het Opdrachtencentrum (dat pas bestaat sinds versie 7). 'Nieuwe alinea' vind je wel in de Lexiconbewerker, in de lijst met speciale woorden (iemand op een Engelse lijst noemde het Dragon words) voor de letter 'a'.

Om toch de tekst 'nieuwe alinea' te produceren kan je de volgende workarounds kiezen:

Sommige commando's doen iets anders dan je verwacht

Het kan liggen aan een conflict met de ingebouwde 'Natural Language Commands'. Helemaal uitschakelen levert weer nieuwe problemen op, zie o.a. de vorige sectie. Hoewel het officieel niet gesupport wordt, kan je in elk geval in versie 7 Professional een deel van de NLC's uitschakelen. Kijk daartoe in

    C:\Program Files\ScanSoft\NaturallySpeaking\Data\Dvc\enx\dvcu\general

Naar het begin van de pagina

Dragon Naturallyspeaking Professional

In deze sectie problemen die alleen in NaturallySpeaking Professional voorkomen.

Het geluid van de dicteersessie wordt ten onrechte bewaard

Deze bug lijkt al te bestaan sinds versie 5, en is in de Nederlandstalige versie 7 opgelost. Op het tabblad Opstarten/afsluiten (Startup/Shutdown) van Opties (Options) staat onderaan de optie 'Save recorded dictation with document'. De keuze die je hier maakt heeft precies de omgekeerde actie tot gevolg. Om nooit te bewaren moet je dus 'Always' kiezen.

Geen enkel commando werkt meer

Dit kan komen door het gebruik van speciale tekens in lijsten, of in een nieuw toegevoegd commando. O.a. is '-' (hyphen) niet toegestaan in de naam van een lijst ('_', oftewel underscore mag wel). Ook dubbele quote ('"') en backslash ('\') kunnen tot problemen leiden.

Sommige scripts worden heel traag uitgevoerd

Iemand ontdekte dat het beter ging als NumLock niet ingedrukt was (DNS 7).

Andere mogelijkheid: SendSystemKeys commando's zorgen voor vertraging onder Windows NT (2000/XP??!).

Natural Language Commands werken niet meer

Dit probleem is misschien wel (vrijwel) identiek aan dat in de vorige sectie. De oorzaak kan zijn dat je een macro toegevoegd hebt waar een fout in zit.


Naar het begin van de pagina

DragonDictate

DD reageert niet of traag op commando's onder Windows NT/2000/XP

Je zegt bv. 'Mouse upper right', en een tijdje later 'Stop'. DD reageert pas veel later, waardoor de muispointer veel te ver doorschiet.

16-bit applicaties, zoals DD, draaien onder Windows NT/2000/XP in een NT Virtual Dos Machine (NTVDM). DD bestaat uit een aantal subapplicaties, die snel met elkaar moeten kunnen communiceren. Het schijnt echter dat als een Windows NT variant met een 16-bit applicatie bezig is, andere 16-bit applicaties in een soort slaapstand raken. Wat in dit geval mee kan spelen is dat alle DD applicaties in 1 NTVDM belanden.

Er lijkt geen oplossing te zijn voor dit probleem. O.a. het volgende is geprobeerd:


Naar het begin van de pagina

Valid XHTML 1.0!

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 14 september 2004