Home   |  RSI home   |  Spraakherkenning home   |  Toetscombinaties home

Index op pagina's over toetscombinaties

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z


A
Aankruisvakjes/checkboxes aan/uit-zetten
Aanzetten aankruisvakjes/checkboxes
Aanzetten keuzerondjes/radiobuttons
Accessibility Options, MouseKeys
Actieve venster
Afdrukken
Algemene Windows toetsen
Alle vensters herstellen
Alle vensters minimaliseren
Alles selecteren

B
Begin van de regel, ga naar
Begin van document, ga naar
Bestand, afdrukken
Bestand, bewaren
Bestand, nieuw
Bestand, openen
Bestand, saven
Beste browser voor gebruik met toetsen
Beste programma's voor gebruik met toetsen
Bewaren van bestand
Browser, beste voor gebruik met toetsen

C
Contextmenu
Cursor, verplaatsen

D
Dialoogvenster
Document, ga naar begin van
Document, ga naar einde van
Documentvenster
Documentvenster sluiten
Drop-down list uitklappen

E
Eigenschappen van object
Einde van de regel, ga naar
Einde van document, ga naar
Explorer toetsen

F
Focus, definitie

H
Help informatie oproepen
Herstel alle vensters
Hotkey Detective

I
Internet Explorer toetsen

K
Keuzerondjes aan/uit-zetten
Klikken met toetsen
Knippen
Kopiëren

L
Links naar andere pagina's over toetsgebruik
Links, ga 1 woord naar

M
Menu's
Menu's missen onderstreepte letters in Windows XP
Menu, openen
Minimaliseer alle vensters
MouseKeys
Muistoetsen

N
Navigatie
Nieuw bestand aanmaken

O
Object, eigenschappen
Omhoog en omlaag schuiven werkt niet
Omschakelen aankruisvakjes/checkboxes
Omschakelen keuzerondjes/radiobuttons
Omschakelen naar ander venster
Onderstreepte letters ontbreken in menu's Windows XP
Onderstreepte tekst
Ongedaan maken van vorige actie
Openen van bestand
Openen van menu
Opnieuw zoeken in tekst
Outlook Express toetsen
Outlook toetsen
Overschakelen naar ander venster

P
Paint Shop Pro shortcuts (Engels)
Plakken
Printen van bestand
Problemen
Programmavenster
Programmavenster sluiten

R
Rechts, ga 1 woord naar
Redenen voor toets- i.p.v. muisgebruik
Regel, ga naar begin van de
Regel, ga naar einde van de

S
Saven van bestand
Schuingedrukte tekst
Scrollen werkt niet
Selecteer alles
Selecteren van tekst
Sluiten documentvenster
Sluiten programmavenster
Systeemmenu documentvenster
Systeemmenu programmavenster

T
Tabblad, ga naar het volgende/vorige
Tekst, onderstrepen
Tekst, opnieuw zoeken
Tekst, schuingedrukt
Tekst, selecteren van
Tekst, vetgedrukt
Tekst, zoeken
Toegankelijkheidsopties, Muistoetsen

U
Uitzetten aankruisvakjes/checkboxes
Uitzetten keuzerondjes/radiobuttons

V
Venster, schakel over naar ander
Vensters, herstel alle
Vensters, minimaliseer alle
Verkenner toetsen
Verplaatsen van de cursor
Vervolgkeuzelijst uitklappen
Vetgedrukte tekst
Volgende tabblad, ga naar het
Voordelen van toets- boven muisgebruik
Vorige tabblad, ga naar het

W
Windows XP, menu's missen onderstreepte letters
Woord naar links/rechts, ga 1
Word shortcuts (Engels)

Z
Zoeken in tekst

Naar het begin van de pagina

Valid XHTML 1.0!

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 28 februari 2004