Overige vormen van RSI

N.B. Ik heb geen medische opleiding. Zie hier voor meer over mijn achtergrond.

Op deze pagina de vormen van RSI die niet heel specifiek aan zenuwen, of aan spieren en pezen gerelateerd zijn.


TOS

TOS kan zowel door beknelling van zenuwen als van bloedvaten worden veroorzaakt. Het uitgebreide verhaal staat op de pagina over zenuwen.


Naar het begin van de pagina

Ziekte van Raynaud

De ziekte van Raynaud is bekend onder heel veel namen, maar in bijna allemaal zit in elk geval de naam Raynaud (aan het eind of het begin). 1 uitzondering: witte vinger syndroom (white finger). Met de term 'fenomeen van Raynaud' doel je op het (op dat moment) optreden van de verderop beschreven symptomen. Je hebt de 'ziekte van Raynaud' als je vaak last hebt van het 'fenomeen van Raynaud'.

Deze ziekte heeft mijn warme belangstelling, omdat (naast evt. witte vingers) 1 van de belangrijkste symptomen koude handen en/of voeten is. Bij mijn onderzoek ben ik op een interessante techniek gestuit om hier misschien wat aan te kunnen doen. Maar ik loop op de zaken vooruit.

Waarom deze ziekte behandelen op een site over RSI? RSI specialist Pascarelli behandelt Raynaud in het gedeelte van zijn boek dat over RSI's gaat (en niet bij de gerelateerde aandoeningen). Raynaud kan nl. een gevolg zijn van heel veel andere ziektes, waaronder enkele varianten van RSI: hand-arm vibratie syndroom en TOS. Je zou Raynaud dus ook als een RSI kunnen beschouwen.

Wat is er aan de hand?

Als je in een koude omgeving komt, of iets kouds aanraakt, dan trekken bloedvaatjes in de extremiteiten (handen en voeten) zich samen. Het lichaam wil nl. vermijden dat het teveel warmte verliest, en vind het belangrijker de kernonderdelen te beschermen. Een hand meer of minder, wat maakt het uit, zolang je maar overleeft. In het geval van Raynaud (of in elk geval van zijn ziekte) is deze reactie een beetje uit de hand gelopen.

Door het afsnijden van de bloedtoevoer worden je handen eerst wit, dan paarsblauwachtig en tenslotte weer rood (als het bloed terugstroomt). Niet bij iedereen zijn deze kleuren alle 3 waar te nemen. Tintelingen en doofheid zijn wel vaak aanwezig, evenals pijn.

Hoe weet je nou of je een normale reactie op kou hebt, of dat er sprake is van Raynaud? Bij Raynaud is er een hele scherpe grens, waarboven de kleur zeer wit is.

Oorzaak

Er is een primaire en een secundaire vorm van Raynaud. Voor de primaire vorm is geen oorzaak bekend, alleen een aanleiding. De verschijnselen treden op als je teveel aan kou wordt blootgesteld, en waarschijnlijk ook als gevolg van emotionele reacties. In beide gevallen gaat het om een overdreven, onnodige reactie van het zenuwstelsel.

De secundaire vorm houdt in dat de Raynaud verschijnselen voortkomen uit een andere ziekte. Dat kunnen RSI-varianten zijn, zoals hand arm vibratie syndroom, of Thoracic Outlet Syndrome, maar ook reuma, artherosclerose of SLE (Lupus). Vaak zijn de bloedvaten op een of andere manier aangetast.

Met een simpele test is onderscheid te maken tussen de primaire vorm en veel van de secundaire vormen. Men meet dan de bloeddoorstroming ter hoogte van de vingers. De temperatuur van de vingers wordt eerst verlaagd, en later weer verhoogd. Bij de primaire vorm zou de doorstroming vrij snel moeten terugkeren naar het normale peil. Dat is in elk geval niet zo als de secundaire vorm door een bindweefselziekte (zoals Lupus) veroorzaakt wordt. De test is niet belastend.

Behandeling

Er zijn heel veel manieren om iets aan Raynaud te doen, die er voor een groot deel op neer komen dat je aanvallen probeert te voorkomen. De simpele en alternatieve aanpakken zijn daarbij veel succesvoller dan de reguliere (medicijnen en operatie).


Naar het begin van de pagina

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2004