Vormen van RSI

N.B. Ik heb geen medische opleiding. Zie hier voor meer over mijn achtergrond.

Verspreid over 4 pagina's staan (soms zeer) uitgebreide beschrijvingen van een beperkt aantal RSI kwalen. Er is een onderverdeling gemaakt in klachten veroorzaakt door zenuwproblemen, spier- en peesproblemen en diverse problemen (o.a. bloedvaten), en aan RSI gerelateerde klachten.

Verderop op deze pagina een lijst met links naar de vormen die ik uitgebreid beschreven heb. Er is een aparte pagina met een zo volledig mogelijke lijst met korte beschrijvingen (momenteel een kleine 30 specifieke diagnoses, en bijna 100 synoniemen).

Uitvoerige en leerzame informatie over de belangrijkste RSI kwalen is te vinden bij de Medical Multimedia Group. De enige kanttekening die ik bij deze uitstekende site wil plaatsen is dat ze injecties met cortison soms als therapie aanprijzen.
Een andere goede Engelstalige site is die van het Indiana hand center.
Voor Nederlandstalige informatie over de verschillende vormen van RSI kan je terecht bij het RSI centrum.

Er wordt nog gewerkt aan stukken over golferselleboog, Guyon kanaal syndroom, cervicobrachiaal syndroom, radiaal tunnel syndroom, tension myositis syndrome, myofascial pain syndrome, adverse mechanical tension, cervicale radiculopathie, enz.


Naar het begin van de pagina

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24-5-2005 10:15:00